SAIA, n.o.

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na školský rok 2015/2016

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na info-seminár o štipendijných ponukách a grantoch na študijné/výskumné pobyty do zahraničia. 

Vítaní sú študenti, doktorandi i pedagógovia všetkých ročníkov interného i externého štúdia, ako aj absolventi a verejnosť nielen zo Žiliny a okolia. 

Vo štvrtok, 10. septembra 2015 o 13:30 začne prezentácia na tému: aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky, Austrálie, atď, ktoré SAIA, n. o. priamo administruje. 

Témou budú i štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí.

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí na krátkodobé pobyty (1 až 2 mesiace), študijné/výskumné pobyty (1 až 2 semestre) alebo celé postgraduálne/doktorandské štúdium sa dozviete 10. septembra. 

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sa požadujú k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie. 

Poradíme tiež, ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.


Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 12.08.2015