SAIA, n.o.

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov stredných škôl

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline vo štvrtok 9. októbra o 10:00 hod. srdečne pozývajú študentov a študentky všetkých ročníkov ako aj pedagógov a absolventov na info-seminár o štúdiu v zahraničí a dostupných štipendijných možnostiach.

Pre záujemcov a záujemkyne bude pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 30.09.2015