SAIA, n.o.

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Univerzity Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) vás na začiatku zimného semestra akademického roku 2015/16 srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza):http://granty.saia.sk/,
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Podujatie určené pre študentov, doktorandov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl aj pedagógov a výskumníkov nielen z Banskej Bystrice a okolia.

Tešíme sa na vašu účast, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 30.09.2015