SAIA, n.o.

Čo namiešať do životopisu a motivačného listu k žiadosti o štipendium

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) pozývajú všetkých študentov, absolventov a širokú verejnosť na workshop - Čo namiešať do životopisu a motivačného listu k žiadosti o štipendium - venovaný písaniu životopisu a motivačného listu ako podkladov k žiadostiam o štipendium na študijný pobyt v zahraničí.

Dňa 17. augusta 2016 o 13:30 hod. v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa o formálnej a obsahovej stránke CV a motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní týchto dokumentov dopúšťajú, povieme si, ako ich správne štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím začať a čím ich ukončiť.

Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:

* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko.

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov, absolventov a širokú verejnosť nielen zo Žiliny a okolia. Vašu účasť môžete potvrdiť aj tu: www.facebook.com/events/1000267693423047/

Bližšie informácie: saia.zilina@saia.sk, 0948 291 667

Mgr. Lenka Majchráková, PhD.
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre žilinský a trenčiansky región

SAIA, n. o., reginálne pracovisko Žilina
Univerzitná 25
010 08 Žilina

Posledná aktualizácia: 11.08.2016