SAIA, n.o.

Pozvánka na konferenciu

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI

30. november 2017

Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava

 


Organizátor: SAIA, n. o.; podujatie je organizované v rámci programov, ktoré SAIA zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami.

Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie z tejto oblasti zo Slovenska a zo zahraničia, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch, výzvach a umožniť vzájomné zdieľanie dobrej praxe. Šiesty ročník podujatia sa zameriava najmä na oblasť rozvoja internacionalizácie na domácej pôde. Taktiež sú súčasťou podujatia aj workshopy zamerané na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu v rôznych aspektoch dotýkajúcich sa medzinárodnej mobility a jej kvality.

Prihlasovanie účastníkov konferencie: V tejto chvíli je už registrácia na podujatie ukončená, tešíme sa na stretnutie so zaregistrovanými účastníkmi. Pre prihlásených účastníkov je účasť na konferencii bezplatná.


 

Program:

V bloku I. odznejú aj prednášky v anglickom jazyku (označené hviezdičkou *). Pre účastníkov je zabezpečené simultánne tlmočenie (angličtina/slovenčina).

 

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:15

Otvorenie

 

 

 

BLOK I. Internacionalizácia na domácej pôde a zabezpečovanie jej kvality

9:15 – 9:45

* Čo všetko sa zmestí pod spojenie „Internacionalizácia doma“? (predstavenie konceptu „Internationalisation at home“ a jeho jednotlivých aspektov)

- Bernd Wächter, Asociácia pre akademickú spoluprácu (ACA), Brusel, Belgicko

9:45 – 11:15

* Hodnotenie kvality internacionalizácie – dôvody pre inštitucionálne hodnotenie, výzvy v procese a očakávané dopady (na príklade Maďarska) *

- Gábor Dobos, Verejná nadácia Tempus (TPF), Budapešť, Maďarsko

10:15 – 10:30

Diskusia

10:30 – 11:00

Prestávka

11:00 – 11:30

* Podpora ľudských zdrojov ako súčasť internacionalizačnej stratégie výskumných inštitúcií (prípadová štúdia implementácie európskej Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov)

- Barbara Unković, Univerzita v Pule, Chorvátsko, a Inga Staškevičiūtė-Butienė, Litovská univerzita športu, Kaunas, Litva

11:30 – 12:30

Slovenské vysoké školy a internacionalizácia doma – kde sa nachádzame? (panelová diskusia predstaviteľov vysokých škôl)

- prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave;

- doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline;

- doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

 

 

12:30 – 13:30

Obed

 

 

 

BLOK II. Workshopy k témam súvisiacim s mobilitou

13:30 – 14:45

- Workshop A: Rozvoj ľudských zdrojov vo vede a výskume – identifikácia potrieb a možné nástroje (v anglickom jazyku)

 

- Workshop B: Výber štipendistov na mobilitu v zahraničí – ako zabezpečiť transparentný, férový a zároveň efektívny výber? (v slovenskom jazyku)

 

- Workshop C: Ako motivovať študentov dnešnej doby k študijnému semestru v zahraničí? (v slovenskom jazyku)

14:45 – 15:00

Prestávka (čas prestávky je orientačný, v jednotlivých skupinách/workshopoch sa môže líšiť)

15:00 – 16:00

- pokračovanie workshopov

16:00 – 16:30

Zhrnutie poznatkov z práce vo workshopoch

 

 

16:30

Záver

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

 

Prihlasovanie sa ukončené