SAIA, n.o.

Prezentácie z konferencie

Deň akademickej mobility a internacionalizácie II.

13. december 2011

Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava

 


Organizátori: SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami

Cieľom podujatia bolo poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.

Podujatie nadväzovalo na úspešný deň akademickej mobility a internacionalizácie z roku 2010. Jeho cieľom bolo pomôcť výmene informácií medzi zainteresovanými inštitúciami a prostredníctvom diskusie zlepšiť a skvalitniť prácu s mobilnými študentmi, vysokoškolskými učiteľmi a výskumníkmi.

S prípadnými otázkami ohľadne konferencie sa môžete obracať na Júliu Karabovú (julia.karabova@saia.sk).
Program:

 

13. december 2011

9:00 – 9:30

Registrácia

9:30 – 9:45

Otvorenie – Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka SAIA, n. o.

 

 

BLOK I. PREČO INTERNACIONALIZOVAŤ A AKO NA TO?

9:45 – 10:15

Aktuálne výzvy pre rozvoj internacionalizácie na Slovensku

-          Michal Fedák, SAIA, n. o. (prezentácia na stiahnutie tu)

10:15 – 10:45

Prekážky pri mobilite študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

-          Prekážky v mobilite výskumníkov (analýza dotazníkov v rámci medzinárodného projektu E*CARE Servisných centier EURAXESS) – Katarína Košťálová, SAIA, n. o. (prezentácia na stiahnutie tu)

-          Slovenskí študenti a Erasmus mobilita (analýza dotazníkov k mobilite študentov vysokých škôl) – Denisa Filkornová, SAAIC (prezentácia na stiahnutie tu)

10:45 – 11:00

Diskusia

 

 

11:00 – 11:30

Prestávka

 

 

 

BLOK II. CUDZINCI NA SLOVENSKU

11:30 – 12:00

Nový zákon o pobyte cudzincov – aké zmeny prináša pre prichádzajúcich študentov a výskumníkov?

-          Milan Tvorík, expert na problematiku pobytu cudzincov na Slovensku a spoluautor zákona (prezentácia na stiahnutie tu)

12:00 – 12:15

Dohoda o hosťovaní výskumníkov (metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) - Transpozícia Smernice Rady 2005/71/ES o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu

-          Marta Cimbáková, Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (prezentácia na stiahnutie tu)

12:15 – 12:30

Diskusia

 

 

12:30 – 13:30

Obed

 

 

13:30 – 14:00

Akú podporu by privítali vysoké školy pre zlepšenie a rozšírenie svojej činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov a mobility? (brainstorming s účastníkmi podujatia)

-          moderuje: Michal Fedák, SAIA, n. o.

 

 

 

BLOK III. PROGRAMY NA PODPORU MEDZINÁRODNEJ MOBILITY A PROJEKTOVEJ SPOLUPRÁCE

14:00 – 14:30

Programy v ponuke SAIA, n. o. – novinky a výzvy

(Národný štipendijný program, Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych zmlúv a ponúk zahraničných vlád, Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)

-          Monika Brečková, SAIA, n. o. (prezentácia na stiahnutie tu)

14:30 – 15:00

Podpora medzinárodnej spolupráce zo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)

(zameranie na programy Erasmus Mundus, TEMPUS)

-          Viera Farkašová (prezentácia na stiahnutie tu) a Ruth Trebatická, SAAIC (prezentácia na stiahnutie tu)

 

 

15:00 – 15:30

Prestávka

 

 

15:30 – 15:45

Mobility podporované programom „Ľudia“ 7. rámcového programu EK (Marie Curie Actions)

-          Eva Balažovičová, Servisné centrum EURAXESS (SAIA, n. o.) (prezentácia na stiahnutie tu)

15:45 – 16:00

Mobilita vedeckých pracovníkov podporovaná APVV

-          Soňa Ftáčniková, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (prezentácia na stiahnutie tu)

16:00 – 16:15

Programy Medzinárodného vyšehradského fondu

-          Lenka Bučková, IVF (prezentácia na stiahnutie tu)

16:15 – 16:30

Fulbrightov program (spolupráca s USA)

-          Nora Hložeková, Fulbrightova komisia na Slovensku (prezentácia na stiahnutie tu)

 

 

16:30

Záver