SAIA, n.o.

31. výročná konferencia a výstava EAIE

V dňoch 24. – 27. september 2019 sa vo fínskych Helsinkách koná už 31. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE).

Podrobnosti o programe konferencie nájdete na:

Registrovať sa na konferenciu je možné na:

Na uvedenej stránke sú uvedené aj podrobnosti o výške konferenčného poplatku a o podmienkach účasti. Účastníci za vysoké školy zo Slovenska a za organizácie z oblasti internacionalizácie VŠ vzdelávania, ak sa konferencie zúčastňujú prvýkrát, alebo ak sa nezúčastnili konferencie v posledných 5 rokoch, môžu získať od SAIA, n. o., zľavový kód na 15 % z konferenčného poplatku, ktorý poskytuje firma BMI zaoberajúca sa aktivitami v oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania a náboru študentov zo zahraničia. V prípade záujmu o uvedený kód kontaktujte saia@saia.sk (okrem toho, zľavový kód bol poskytnutý prorektorom slovenských VŠ zodpovedných za oblasť medzinárodnej spolupráce).

 

Sprievodným podujatím ku konferencii je už tradične aj výstava, na ktorej sa svojim partnerom a potenciálnym partnerom svojimi stánkami prezentujú nielen vysoké školy z rôznych krajín sveta, ale aj národné a nadnárodné inštitúcie z oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. Tohto roku v rámci výstavy bude mať stánok "Study & Research in Slovakia" aj SAIA, n. o. V rámci propagácie slovenského vysokého školstva SAIA ponúka tento stánok účastníkom konferencie zo slovenských vysokých škôl ako priestor na networking a na nadväzovanie nových kontaktov (v prípade záujmu o využitie tohto priestoru slovenskí účastníci konferencie môžu kontaktovať SAIA na adrese saia@saia.sk)

Posledná aktualizácia: 07.06.2019