SAIA, n.o.

Exotické krajiny: štipendijné a študijné možnosti

Pozvánka na informačný seminár o štipendijných ponukách (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom) do krajín mimo Európskej únie, Latinskej Ameriky, Balkánu i Ázie. Seminár sa uskutoční dňa 2. apríla, o 14:30 hod., v Informačno-vedeckom centre Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, na Hornom Šianci 9.

Potvrď svoju účasť aj na Facebook-u: https://www.facebook.com/events/428753000593085/

Posledná aktualizácia: 28.02.2014