SAIA, n.o.

Seminár o možnostiach štúdia v zahraničí! Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a SAIA, n. o.

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o možnostiach štúdia v zahraničí (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Tešíme sa na vás 26. októbra 2017 (štvrtok) o 13:00 hod na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynské luhy 4, Bratislava, miestnosť: zasadačka A 012

 

Vašu účasť môžete potvrdiť TU.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 20.10.2017