SAIA, n.o.

Granty a štipendiá na výskumné, študijné a jazykové pobyty v zahraničí

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás dňa 17. júna (streda) 2015 o 14:00 hod srdečne P O Z Ý V A J Ú na info-seminár o štipendijných a grantových možnostiach do zahraničia.

Stretneme sa v zasadačke pani dekanky AD 312, kde budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa viac podrobností o aktuálnych štipendijných ponukách na krátkodobé pobyty (min. 21 dní, max. 2-3 mesiace) spojené s prácou na dizertačke cez Stredoeurópsky výmenný program a zároveň i cez štipendijný program Akcia Rakúsko-Slovensko. Postdoktorandom budeme prezentovať možnosti výskumných pobytov na zahraničných akademických pracoviskách. Vysokoškolskí pedagógovia sa dozvedia o možnostiach prednáškových pobytoch v zahraničí. Na programe budú aj informácie o štipendiách na letné kurzy cudzích jazykov a odborné školy v zahraničí ako ďalšie krátkodobé ponuky (napr. na networking) na mobility mimo Slovenska.

Podujatie určené pre študentov a študentky doktorandského štúdia všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia a pedagogickým i výskumným pracovníkom a pracovníčkam nielen z Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebooku TU.

Posledná aktualizácia: 02.06.2015