SAIA, n.o.

Národný štipendijný program a ďalšie štipendijné ponuky - pozvánka na seminárPREŠOV

  • Národný štipendijný program, štipendia a granty na šk.rok 2011/2012 -  podmienky a možnosti programu a ďalšie štipendiá - pozvánka na seminár

10. mája 2011 (utorok) o 15.00 hod., Unipocentrum PU , Ul. 17. novembra 13 -  (budova starého internátu)


TRNAVA

  • ŠTIPENDIÁ A ŠTUDIJNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ /prehľad ponuky štipendií a grantov, postup pri podávaní si žiadosti o štipendium/, informačný deň, 10. mája 2011 (utorok) od 9.30 do 12.00, Univerzitná knižnica UCM v Trnave, Hajdóczyho 2

Posledná aktualizácia: 03.05.2011