SAIA, n.o.

Implementácia Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov na slovenských výskumných inštitúciách

 29. november 2017

Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava

 

Cieľom workshopu je informovať zástupcov výskumných organizácií o zásadách Európskej Charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov, ako aj o ich implementácii prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R). Workshop ponúkne príležitosť diskutovať o praktických aspektoch implementácie s dvomi zahraničnými odborníčkami na túto tému, ktoré na svojich inštitúciách absolvovali tento proces a v súčasnosti pôsobia ako hodnotiteľky Európskej Komisie.

 

REGISTRÁCIA

 

Program

 

12.45 – 13.00 Registrácia účastníkov

13.00 – 13.15 Otvorenie podujatia a zoznámenie účastníkov 

13.15 – 13.30 Prehľad zásad obsiahnutých v Charte & Kódexe, Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov

13.30 – 14.00 Implementácia HRS4R na chorvátskych univerzitách a výskumných pracoviskách (Barbara Unković, Univerzita v Pule, Chorvátsko)

14.00 – 14.30 Implementácia HRS4R na Litovskej športovej univerzite (Inga Staškevičiūtė-Butienė, Litovská športová univerzita, Kaunas, Litva)

14.30 – 14.45 Prestávka

14.45 – 16.00 Diskusia o praktických aspektoch implementácie HRS4R

• Ako pripraviť GAP analýzu a Akčný plán?

• Ako zostaviť orgány zodpovedné za implementáciu a monitorovanie priebehu procesu?

• Kto sú partneri v rámci organizácie i mimo nej a ako ich zapojiť do procesu implementácie?

• Ako vyzerá hodnotiaci proces?

• Ako spolupracovať s rôznymi partnermi (Ministerstvo školstva, Slovenská rektorská konferencia, SAIA,...) v procese implementácie?

 

Zaregistrovaní účastníci budú oslovení zaslať svoje otázky vopred, aby diskusia bola adresná a čo najviac zodpovedala ich potrebám. Na podujatí bude zabezpečené tlmočenie z a do anglického jazyka.

 

Posledná aktualizácia: 08.11.2017