SAIA, n.o.

Informačné fórum pre stredoškolákov a mládež do 25 rokov (IV. ročník )

Pozvánka na cezhraničné podujatie organizované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Vás prostredníctvom Európskych služieb zamestnanosti (EURES) , ktoré sa bude realizovať v súlade s Plánom aktivít siete EURES na obdobie rokov 2013 – 2014, a to dňa 24. októbra 2013 v čase od 9.00 do 13.00 hod., v Posádkovom Klube (bývalá ODA), Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín pre mladých ľudí, ktorí končia strednú školu a záujemcov do 25 rokov, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie, bude SAIA, n. o. poskytovať informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách v prihraničných regiónoch SR a ČR a tiež v rámci celej EÚ ako aj o možnostiach získania grantovej podpory štúdia.

 

Program

Posledná aktualizácia: 23.10.2013