SAIA, n.o.

Informačné podujatie k štipendiám DAAD do Nemecka

Pozývame vás na informačné podujatie pre študentov, doktorandov, postdoktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov k štipendiám DAAD do Nemecka. Na stretnutí privítame aj lektorku DAAD Dr. Alicju Kowalski. Stretnutie sa uskutoční na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ul. 17. novembra 1, 3. pochodie, miestosť č. 407.

Posledná aktualizácia: 08.11.2019