SAIA, n.o.

Informačné semináre k Štipendijnému programu EHP Slovensko

SAIA, n. o., ako správca Štipendijného programu EHP, pozýva zamestnancov stredných a vysokých škôl so sídlom na Slovensku na informačné semináre týkajúce sa plánovanej výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-02 na projekty Inštitucionálnej spolupráce

 

Štipendijný program EHP Slovensko financovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zameraný na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.

 

Cieľ informačných seminárov

Cieľom informačných seminárov je poskytnúť potenciálnym žiadateľom informácie o opatreniach Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní a spôsobe predkladania žiadostí o projekt v rámci uvedených opatrení.


Kto sa môže zúčastniť informačných seminárov?

Informačné semináre sú určené pre zástupcov stredných a vysokých škôl so sídlom na Slovensku (predovšetkým pre zástupcov vedenia stredných a vysokých škôl, zahraničné oddelenia, oddelenia projektovej podpory, ako aj potenciálnych koordinátorov projektovej spolupráce).

 

Kedy a kde sa informačné semináre budú konať?

Dátum        Mesto             Čas Miesto                                                Registračný formulár  
24.2.2015 Bratislava   9:30-10:30 Aula Dionýza Ilkoviča, Slovenská technická univerzita, Mýtna č. 36, Bratislava registrácia
25.2.2015 Banská Bystica 10:00-11:00 Rektorát UMB - zasadačka č. 2, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, Banská Bystrica registrácia
25.2.2015 Nitra 13:00-14:00 Katedra matematiky, Blok C, miestnosť C-212 (2.poschodie), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 1, Nitra registrácia
25.2.2015 Trnava 15:00-16:00 Nová dolná zasadačka rektora, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie J. Herdu 2, Trnava registrácia
26.2.2015 Žilina 10:00-11:00 Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Ulica vysokoškolákov 24, Žilina registrácia
26.2.2015 Trenčín 14:00-15:00 Informačno-vedecké centrum Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Horný Šianec 9, Trenčín registrácia
3.3.2015 Košice 10:00-11:00 Zasadačka Technickej univerzity v Košiciach (1.poschodie), Boženy Němcovej 32, Košice registrácia
3.3.2015 Prešov 13:00-14:00 UNIPOCENTRUM, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17 Novembra 13, Prešov registrácia


Predmetom informačných seminárov bude:

  • Registrácia - bude prebiehať 10 minút pred začiatkom každého seminára
  • Úvod
  • Stručné predstavenie Štipendijného programu EHP Slovensko
  • Predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní
  • Diskusia

 

Ako sa zaregistrovať?  

Účasť na seminároch je možná len na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára na príslušný seminár. Každému mestu, v ktorom sa seminár bude konať je v tabuľke priradený registračný formulár. Vyplňte registračný formulár pridelený tomu mestu, v ktorom máte záujem zúčastniť sa informačného seminára.  Účasť na seminároch je bezplatná.

Správca programu SAIA, n.o., si vyhradzuje právo v prípade veľkého počtu účastníkov ukončiť registráciu pri zohľadnení kapacitných možností priestorov, v ktorých sa budú semináre konať.

 

V prípade ďalších informácií o seminároch môžete kontaktovať pracovníkov správcu programu:

Mgr. Žofia Gulášová - administrátorka programu

Tel č.: 02/59 30 47 56

zofia.gulasova@saia.sk

 

Ing. Simona Želinská – finančná manažérka projektov

Tel. č.: 02/59 30 47 57

simona.zelinska@saia.sk

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2015