SAIA, n.o.

Informačné semináre o aktuálnych štipendijných ponukách a programe SCIEX - pozvánka

 

NITRA

  • ŠTIPENDIÁ A ŠTUDIJNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ (aktuálne ponuky štipendií a grantov) -  seminár,
17. február 2011 (štvrtok) o 11.00, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

 

  • SCIEX PRE DOKTORANDOV A POSTDOKTORANDOV (štipendiá na výskumné pobyty vo Švajčiarsku) - seminár

17. február 2011 (štvrtok) o 12.00, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, Nitra


KOŠICE

  • Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond ( štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov na výskumné pobyty vo Švajčiarsku) - seminár

22. februára 2011, 13,30 – 14,30 hod., UNIVERZITNÁ KNIŽNICA  FF UPJŠ, KOŠICE, MOYZESOVA 9, multimediálna učebňa, 1. poschodie (vchod z ul. Dr. Kostlivého)

 

 Posledná aktualizácia: 19.02.2011