SAIA, n.o.

Informačný deň o štipendiách pre VŠ učiteľov a výskumníkov

Informačný deň o štipendiách na krátkodobé výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Radi Vás privítame na regionálnom pracovisku SAIA, n.o. v Žiline a podáme informácie o možnostiach krátkodobých výskumných pobytov, s možnosťou školenia prihlasovania do systému a spôsobu podávania prihlášky. Viac informícií TU
Tešíme sa na vás!
SAIA, n.o. – regionálne pracovisko Žilina
Univerzitná 25
948 219 667

Posledná aktualizácia: 17.06.2016