SAIA, n.o.

Informačný seminár pre študentov FSV UCM v Trnave

Vážení študenti FSV UCM v Trnave,

pozývame Vás na informačný seminár zameraný na mobility a stáže pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2019 v miestnosti BU4 o 10.50 hod.

Seminár organizujeme v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Cieľom stretnutia je priblížiť študentom FSV možnosti využitia mobilít v zahraničí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

SAIA, n. o.

Bližšie informácie: saia.nitra@saia.sk

Posledná aktualizácia: 27.02.2019