SAIA, n.o.

Infoseminár pre doktorandov a výskumníkov FSV UCM v Trnave

Vážení doktorandi a výskumníci FSV UCM v Trnave,

pozývame Vás na informačný seminár zameraný na štipendiá ne výskumné mobility, ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2019 (vo štvrtok) v miestnosti BU4 o 9.00 hod.

Seminár organizujeme v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Cieľom stretnutia je priblížiť doktorandom a vedeckým pracovníkom FSV možnosti využitia mobilít v zahraničí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

SAIA, n. o.

Bližšie informácie: saia.nitra@saia.sk

Posledná aktualizácia: 27.02.2019