SAIA, n.o.

Naštartuj svetovú kariéru vo výskume, Banská Bystrica

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Asociácia doktorandov Slovenska Vás pozývajú na kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumníkov

 

Cieľom podujatia je podporiť doktorandov a mladých výskumníkov v úspešnom rozbehu kariéry vo výskume. Účastníkom poradíme, kde hľadať kariérne príležitosti a na čo myslieť pri plánovaní vlastného kariérneho rozvoja. Keďže je čoraz dôležitejšou súčasťou kariéry vo výskume medzinárodná mobilita, predstavíme aj rôzne schémy a programy na jej podporu a ponúkneme praktické rady a tipy, ako zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.

 

Kedy: 28. mája 2018

Kde: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Miestnosť P5 (3. poschodie)
Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

 

Program

 

8:30 - 9:00 Registrácia

9:00 - 9:10 Otvorenie

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., prorektorka UMB pre vedu a výskum

 

9:10 - 9:30 Prečo sa stať členom ADS a čo vám ponúka EURAXESS?

Čo je úlohou Asociácie doktorandov Slovenska a prečo má zmysel stať sa jej členom? Aké služby ponúka pre rozvoj mobility a kariéry vo výskume iniciatíva EURAXESS Slovensko?

Mgr. Katarína Rentková, PhD., ADS

Mgr. Mária Sásová, EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

 

9:30 - 10:45 Kariérne príležitosti vo výskume

Etablovaní výskumníci a výskumníčky prezradia, čo ovplyvnilo ich kariérnu cestu aj čo považujú za dôležité pre kariérny rast vo výskume. EURAXESS Slovensko pridá zopár praktických tipov, ako efektívne plánovať vlastný profesionálny rozvoj.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Filozofická fakulta UMB

Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Pedagogická fakulta UMB

 

10:45 - 11:00 Prestávka

 

11:00 - 11:15 Medzinárodné výskumné projekty na UMB

Projektová manažérka z Univerzitného centra medzinárodných projektov predstaví služby, ktoré centrum ponúka výskumníkom, ktorí sú zapojení v medzinárodných výskumných projektoch alebo hľadajú možnosti ako sa do nich zapojiť.

 

11:15 - 12:45 Ako pripraviť žiadosť o štipendium

Pracovný workshop, v rámci ktorého vám predstavíme rôzne európske aj národné programy, ktoré môžete využiť na financovanie výskumnej mobility v zahraničí. Ponúkneme aj praktické cvičenia, v rámci ktorých sa dozviete viac o tom, ako pripraviť kvalitnú žiadosť o štipendium.

Workshop vedie Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

 

12:45 - 13:30 Prestávka na obed

 

13:30 - 15:00 Individuálne konzultácie

 

Registrácia

Posledná aktualizácia: 23.05.2018