SAIA, n.o.

Prezentácie z konferencie

Internacionalizácia ako nástroj na posilnenie kvality vzdelávania a výskumu

13. december 2010

Zrkadlová sála Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislava

 


 

sr
Konferencia pod záštitou
predsedníčky vlády SR
Ivety RadičovejKonferenciu organizovala SAIA pri príležitosti 20-ročného jubilea svojej existencie.

Program a prezentácie na stiahnutie:

13:30

Registrácia

14:00

Otvorenie

14:10

Internacionalizácia z pohľadu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

14:30

Internacionalizácia v kontexte Európy *) - prezentácia na stiahnutie: PDF; 203 kB

Bernd Wächter – riaditeľ Asociácie pre akademickú spoluprácu (ACA), Brusel

14:50

Je internacionalizácia nástrojom kvality? – panelová diskusia

moderátor: Mgr. Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.

 • Mgr. Renáta Králiková, MA – zástupkyňa riaditeľa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
 • prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. – predseda Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • doc. RNDr. Martin Putala, PhD. – podpredseda Rady vysokých škôl SR,
  vedúci Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. - viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie,
  rektor
  Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Bc. Juraj Tilesch - predseda Študentskej rady vysokých škôl,
  študent Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

15:30

Diskusia

16:00

prestávka

16:30

Príklady implementácie stratégií internacionalizácie v oblasti vysokého školstva a výskumu

 • národná úroveň: Dr. Christoph Ramoser – Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky *)
 • regionálna úroveň: Ing. Radmila Droběnová, PhD. – Masarykova univerzita, Česko (Brno Universities) - prezentácia na stiahnutie: PDF; 5,5 MB
 • inštitucionálna úroveň: prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - prezentácia na stiahnutie: PDF; 4,5 MB
 • individuálna úroveň: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. – Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

17:15

20 rokov mobilít ako súčasť práce SAIA - prezentácia na stiahnutie: PDF; 3,2 MB

Oľga Šubeníková – členka Správnej rady a spoluzakladateľka SAIA

17:30

Záver

Partnerom podujatia
bolo Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

Bratislava-logo


Prihlasovanie sa ukončené