SAIA, n.o.

KRAJINY ÁZIE - študijné a štipendijné možnosti

Krajská knižnica v Žiline v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás v apríli srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štúdiu a dostupných štipendiách na semestrálny pobyt, jazykový kurz alebo celé riadne (bakalárske, magisterské i doktorandské) štúdium na univerzitách v ázijských krajinách.

Prezentovať budeme i podmienky a kritériá na uchádzačov a uchádzačky na vyššie uvedené typy pobytov cez štipendijné programy:

  • Akademické mobility - bilaterálne dohody;
  • Národný štipendijný program/NŠP

Podujatie určené študentom/študentkám, doktorandom/doktorandkám, ale aj absolventom a absolventkám stredných/vysokých škôl nielen zo Žiliny a okolia.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú možete potvrdiť aj na www.facebook.com/events/827462637341976/.

Posledná aktualizácia: 24.03.2015