SAIA, n.o.

Krátke pobyty za hranicami

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do zahraničia.

Dňa 17. augusta 2015 sa o 14,00 hod stretneme na Ulici Samuela Nováka 1763/2, kde budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa viac podrobností o aktuálnych štipendijných ponukách na krátkodobé študijné pobyty (min. 21 dní, max. 2 mesiace) spojené s prácou na bakalárke, diplomovke či dizertačke cez Stredoeurópsky výmenný program.

Súčasťou prezentácie bude aj beseda s Lenkou, ktorá už toto leto absolvovala mládežnícku výmenu v zahraničí a rada sa podelí o svoje skúsenosti.

Prezentovať budeme aj štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov a odborné školy v zahraničí a ďalšie krátkodobé ponuky na študijné mobility mimo Slovenska.

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov nielen z Dolného Kubína/Oravy a okolia.

 

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 28.07.2015