SAIA, n.o.

LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA: štipendiá a štúdium

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Divadlo u netopiera v Banskej Bystrici srdečne P O Z Ý V A J Ú na prezentáciu štipendijných a študijných možností do krajín Latinskej Ameriky. Prezentácia bude spojené s besedou, na ktorú ako hosťka zavíta Amparo, dobrovoľníčka z Čile cez program Európska dobrovoľnícka služba.

Počas podujatia v pondelok, 21. marca o 17:30 hod sa študenti SŠ, VŠ i absolventi a široká verejnosť v priestoroch Divadlo u Netopiera dozvedia, ako získať štipendium na študijný pobyt v 3-6 mesiacov na niektorú z mexických univerzít, ale aj o štipendiách na 1-12-mesačný postgraduálny pobyt, celé doktorandské alebo magisterské štúdium v Mexiku či ročný špecializačný pobyt, resp. ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny.

Umelci získajú informácie, ako požiadať o štipendium na 1-6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela na akademickej, kultúrnej alebo umeleckej inštitúcii, v štúdiu v Mexiku.

Okrem ponuky mexickej vlády bude na programe i možnosť študijného pobytu v dĺžke 1 alebo 2 semestre na univerzitách v krajinách ako Brazília, Čile, Argentína, Guatemala, Ekvádor, Venezuela, Uruguaj a ďalšie krajiny Strednej a Južnej Ameriky.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia do jednotlivých krajín Latinskej Amerike, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Posledná aktualizácia: 09.03.2016