SAIA, n.o.

LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA - štúdium a štipendijné možnosti

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Študentské informačné centrum (ŠIC) pri Žilinskej univerzite srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do krajín Latinskej Ameriky.

Počas informačného seminára sa študenti SŠ, VŠ i absolventi a široká verejnosť dozvedia, ako získať štipendium na študijný pobyt v 3-6 mesiacov na niektorú z mexických univerzít, ale aj o štipendiách na 1-12-mesačný postgraduálny pobyt, celé doktorandské alebo magisterské štúdium v Mexiku či ročný špecializačný pobyt, resp. ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny.

Umelci získajú informácie, ako požiadať o štipendium na 1-6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela na akademickej, kultúrnej alebo umeleckej inštitúcii, v štúdiu v Mexiku.

Okrem ponuky mexickej vlády bude na programe i možnosť študijného pobytu v dĺžke 1 alebo 2 semestre na univerzitách v krajinách ako Brazília, Argentína, Guatemala, Ekvádor, Venezuela, Uruguaj a ďalšie krajiny Strednej a Južnej Ameriky.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia do jednotlivých krajín Latinskej Amerike, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť na www.facebook.com/events/1422915564671073/.

Posledná aktualizácia: 13.03.2015