SAIA, n.o.

Letná škola zameraná na transfer poznatkov a technológií, 17. - 24. 9. 2014, Belehrad, Srbsko

Letná škola zameraná na transfer poznatkov a technológií

Letná škola je určená pre začínajúcich odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti, ktorí pracujú na vysokých školách alebo vo výskumných organizáciách v krajinách Dunajského regiónu (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Moldavsko, Ukrajina)

Počet miest je obmedzený a účastníci budú vybraní na základe ich životopisov.

Svoj životopis pošlite, prosím na e-mail JRC-ENLARGEMENT@ec.europa.eu do 06.08.2014.

Výsledky budú zverejnené v polovici augusta. Každý uchádzač bude o výsledku informovaný e-mailom. Úspešným uchádzačom bude zaslaná pozvánka na účasť na letnej škole.

Všeobecné informácie

Dátum: 17. – 24. 9. 2014

Miesto: Belehrad (Srbsko)

Miesto konania: Univerzita v Belehrade a Queen’s Astoria Design Hotel

Hradenie nákladov:

Náklady spojené s ubytovaním a cestovné náklady môžu byť hradené JRC. Uchádzači o úhradu nákladov budú informovaný akceptačným listom.

Ďalšie informácie:

Obed bude počas trvania letnej školy zabezpečený.

Spoločenské a networkingové aktivity si účastník hradí z vlastných zdrojov.

 

Predbežný program letnej školy si môžete stiahnuť tu

Detailné informácie o letnej škole si môžete v anglickom jazyku stiahnuť tu

Posledná aktualizácia: 01.08.2014