SAIA, n.o.

Leto 2016 so štipendiom na kurz alebo školu cudzieho jazyka v zahraničí

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách vybraných krajín na letné jazykové kurzy/odborné školy v lete 2016, ktorý sa uskutoční v stredu, 20. januára 2016. 

Krátkodobé študijné pobyty odporúčame študentom s obavami z odchodu do zahraničia v rámci semestra (napr. kvôli ťažkostiam pri uznávaní predmetov, resp. kreditov alebo hrozba predlžovania štandardnej dĺžky štúdia a následne platenie školného). 

Kurzy prebiehajú intenzívne, počas ich dĺžky (3-4 týždne, max. 2 mesiace) si ich frekventant zlepší jazykovú úroveň porovnateľne / lepšie ako počas semestrálnej výuky – aj vďaka prítomnosti v cudzom prostredí a domácim lektorom.

Zahraničná prijímajúca strana zväčša poskytuje bezplatné ubytko, stravu, kurzovné a v niektorých prípadoch aj ďalšie výdavky ako exkurzie, MHD, vreckové a pod. MŠVVaŠ hradí študentom-štipendistom cestovné náklady na letné jazykové kurzy ako aj náklady na cestu späť.

Týmto spôsobom si štipendisti:
- vyskúšajú štúdium v zahraničí, 
- získajú "jazykové sebavedomie",
- nadobudnú užitočné kontakty pre budúci kariérny i osobnostný rast a nezanedbateľné sú aj ďalšie benefity.

Pred i po absolvovaní letného jazykového kurzu môžu štipendisti požiadať o štipendium na 1 alebo 2-semestrálny študijný/výskumný pobyt v rovnakej krajine cez štipendijné programy Akademické mobility – bilaterálne dohody, CEEPUS, Národný štipendijný program.

Podujatie určené pre študentov, doktorandov a absolventov stredných/vysokých škôl nielen zo Zvolena a okolia.


Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 22.12.2015