SAIA, n.o.

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”. Prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva, ktorá mala v roku 2017 viac ako 16 000 inštitucionálnych a individuálnych členov z 36 krajín. Tento rok dostalo príležitosť zorganizovať konferenciu historicky prvýkrát na Slovensku Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoločne s Euroguidance Slovensko a českými partnermi - Sdružením pro kariérové poradenství a kariérní rozvoj, Masarykovou univerzitou v Brne – Ústav pedagogických věd a Centrom Euroguidance Česká republika. Záštitu nad konferenciou prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Program podujatia je dostupný na stránke konferencie. 

Na konferencii zaznejú aj nasledujúce príspevky:

  • Saša Uhlová: Hrdinovia kapitalistickej práce
  • Mark Savickas: Konštruovanie kariéry / life design pri nedobrovoľných zmenách kariéry?
  • Jessie Koen: Budúcnosť stabilného zamestnania: kde začať?
  • Gideon Arulmani: Kariérové poradenstvo v spoločnostiach a kultúrach, kde je kariéra cudzím pojmom.
  • Kobus Maree: Inkulturácia a kontextualizácia kariérového poradenstva pre krajiny globálneho juhu.
  • Anna Hogenová: Systém a moc v spoločnosti posadnutej výkonom
  • Norman Amundson: Prístup Guiding Circles pre kariérový rozvoj minoritných skupín.
  • Annamaria Di Fabio: Psychológia udržateľnosti a udržateľného rozvoja: kľúčový príspevok kariérového poradenstva.

V programe sú zahrnuté aj štyri "key note workshops".

Registrácia na podujatie je otvorená.

 

Posledná aktualizácia: 31.07.2019