SAIA, n.o.

MOBILITA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV - Informačný seminár

Slovenská akadémia vied v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) organizuje informačný seminár

MOBILITA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV  A  DOKTORANDOV
 

Miesto konania: Areál SAV, Dúbravská cesta 9, veľká zasadačka

Dátum:  1. február 2012 ( v stredu) o 10:00 hod.

Popis: Seminár zahŕňa cielené informácie o mobilitách výskumných pracovníkov a doktorandov v oblasti získavania financií, ako aj v oblasti praktickej, ktorá sa s mobilitou spája (pracovnoprávne vzťahy, sociálne a zdravotné zabezpečenie, dane...).

Stiahnite si program semináraprihlášku na seminár. V prípade záujmu prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na adresu:  fundarkova@up.upsav.sk.

Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Jana Fundárková Fraštacká, odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (číslo tel.: 02/ 57 51 02 08)


Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami!

Posledná aktualizácia: 20.01.2012