SAIA, n.o.

Mobility do zahraničia - ako na to?

Informačný seminár pre doktorandov. Účastníkom budú poskytnuté informácie o možnostiach realizácie  mobilít v rámci programu CEEPUS, Akcie Rakúsko-Slovensko, NŠP a akademických mobilít.

Kedy: 7. decembra  2016 (streda) o 14.00 hod.
Kde: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Tajovského 10, miestnosť 007 – Centrum rozvoja doktorandov

Posledná aktualizácia: 30.11.2016