SAIA, n.o.

Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - pozvánka na seminár

Pozývame všetkých záujemcov o štipendijné pobyty a grantové programy na seminár:

MOBILITY DOKTORANDOV A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV (štipendiá a granty)

8. júna (streda) o 10.30 h., Univerzitná knižnica - Filozofická fakulta UPJŠ, Moyzesova 9, multimediálna učebňa, 1. posch. (vchod z ul. Dr. Kostlivého)

Posledná aktualizácia: 30.05.2011