SAIA, n.o.

Môj individuálny plán rozvoja - kariérny rast doktorandov a výskumných pracovníkov

Milí doktorandi, postdoktorandi, mladí vedecko-výskumní pracovníci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

pozývame Vás na informačné stretnutie – workshop Môj individuálny plán rozvoja – o kariérnom raste doktorandov a výskumníkov s informáciami SAIA.

Dozviete sa cenné informácie:

- o programoch, ktoré podporia Vašu výskumnú mobilitu
(Akademické mobility; Národná štipendijný program SR;
CEEPUS; Akcia Rakúsko-Slovensko a iné),
- predstavíme Vám iniciatívu EURAXESS,
- poradíme Vám, ako pripraviť kvalitnú žiadosť o štipendium na
zahraničný výskumný pobyt,
- a pomôžeme Vám naplánovať kariéru výskumníka pomocou praktického nástroja myIDP (Science Careers – Individual Development Plan).

Viac info: saia.nitra@saia.sk

https://www.facebook.com/events/167295724605093/

Posledná aktualizácia: 30.01.2020