SAIA, n.o.

MOŽNOSTI PRE UMELCOV: štipendiá na študijné pobyty do zahraničia

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Krajská knižnica v Žiline srdečne P O Z Ý V A J Ú všetkých záujemcov na info-seminár o štipendijných ponukách do zahraničia.

Vítaní sú nielen študenti umeleckých smerov a programov zo stredných i vysokých škôl, ale aj umelci a široká verejnosť. Ako získať štipendium na študijný/umelecký pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21. dní alebo na štúdiá v maximálnej dĺžke 5 rokov a ďalších možnostiach sa dozviete počas informačného seminára. Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendií do jednotlivých krajín, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebooku https://www.facebook.com/events/1485002401743137/ .

Posledná aktualizácia: 14.07.2014