SAIA, n.o.

Na skusy do sveta so štipendiom od SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Gymnázium V. P. Tótha v Martine v piatok 26. júna o 9:00 hod. srdečne pozývajú študentov a študentky na informačný seminár o štúdiu v zahraničí a dostupnej štipendijnej podpore.

Bude pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné


Podujatie pre študentov a študentky i pedagogických pracovníkov a pracovníčky.

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť na Facebooku TU.

Posledná aktualizácia: 17.06.2015