SAIA, n.o.

Nemecky hovoriace krajiny: štúdium a štipendiá

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Vás srdečne POZÝVAJÚ na informačný seminár o štipendijných ponukách do nemecky hovoriacich krajín.

Vítaní sú študenti, absolventi i pedagógovia stredných a vysokých škôl ako aj široká verejnosť so záujmom o štúdium v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj Lichtenštajnsku. Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na celý magisterský/doktorandský stupeň sa dozviete v štvrtok 9. 10. 2014. Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie. Poradíme tie ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke, ako a od koho získať pozývací/akceptačný list a tipy k ďalším požadovaným dokumentom.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!

Posledná aktualizácia: 09.10.2014