SAIA, n.o.

NŠP - NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka so sídlom v Púchove v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár

ZOZNÁMTE SA: NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

PROGRAM :
- o ponuke študijných/výskumných pobytov v zahraničí;
- o požadovaných materiáloch a podkladoch;
- o najčastejších chybách pri podávaní žiadosti;
- o komunikácii so zahraničnými univerzitami, fakultami
- o vašich otázkach k štipendijnému programu.

Podujatie pre študentov a doktorandov i pedagógov nielen z Fakulty priemyselných technológií TnUAD, ale aj z Púchova a okolia.

Bližšie info: http://www.stipendia.sk/ saia.zilina@saia.sk

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvdriť aj tu.


Posledná aktualizácia: 22.03.2016