SAIA, n.o.

Ochutnaj svet!

Vysoká škola výtvarných umení a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov VŠVU a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 13. októbra 2015  (utorok) o 13:30 na Drotárskej ceste 44 v Bratislave (Veľká kresliareň, miestnosť č. 435).

Vašu účasť môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 13.10.2015