SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Ponuka štipendijných programov do zahraničia!

Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov EU a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 14. októbra 2015  (streda) o 12:30 na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave (miestnosť B 1.02).

Vašu účasť môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 14.10.2015