SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Seminár o štipendijných možnostiach v zahraničí! SAIA, n. o. a Ekonomická univerzita v Bratislave

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Ekonomická univerzita v Bratislave Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na prezentáciu o štipendijných možnostiach do všetkých krajín sveta (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, vysokoškolských učiteľov a vyskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na Vás 21. novembra 2017 (utorok) o 12:30 hod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, miestnosť: V 2

 

 

 

 Vašu účasť môžete potvrdiť TU.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 13.11.2017