SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na prezentáciu o štipendijných možnostiach do všetkých krajín sveta (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, vysokoškolských učiteľov a vyskumných pracovníkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 26. októbra 2017 (štvrtok) o 11:00 hod na Fakulte architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť: aula

 

 Vašu účasť môžete potvrdiť TU.

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 26.10.2017