SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí!

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Stavebná fakulta v Bratislave Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov STU a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 28. apríla 2016 (štvrtok) o 14:00 na FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava, miestnosť CH 12.

 

 


 

 


Posledná aktualizácia: 18.04.2016