SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí!

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Univerzita Komenského v Bratislave Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov Univerzity Komenského a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 25. apríl 2016 (pondelok) o 16:00, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, Bratislava, miestnosť G 127.

 

 


 

 


Posledná aktualizácia: 18.04.2016