SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti pobytov v zahraničí!

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov STU a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 20. októbra 2015 (utorok) o 10:00 na STU v Bratislave, na Mýtnej ulici č. 26 v Aule D. Ilkoviča.

Vašu účasť môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 16.10.2015