SAIA, n.o.

Ochutnaj svet! Možnosti štipendijných pobytov v zahraničí!

Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov VŠMU a iných VŠ na Slovensku.

Tešíme sa na vás 27. októbra 2015 (utorok) o 14:00 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v Divadle LAB na DF VŠMU, Svoradova 4. 

Vašu účasť môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 22.10.2015