SAIA, n.o.

Piatkové popoludnie o štipendiách a štúdiu v zahraničí (nielen) pre umelcov

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Považská Knižnica a Základnou umeleckou školou Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici srdečne P O Z Ý V A J Ú všetkých záujemcov na info-seminár o štipendijných ponukách do zahraničia. Vítaní sú nielen študenti umeleckých smerov a programov zo stredných i vysokých škôl, ale aj umelci a široká verejnosť. Ako získať štipendium na študijný/umelecký pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21. dní alebo na štúdiá v maximálnej dĺžke 5 rokov a ďalších možnostiach sa dozviete počas informačného seminára. Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendií do jednotlivých krajín, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke. Tešíme sa na vašu účasť!

Posledná aktualizácia: 24.09.2014