SAIA, n.o.

Stredajšie popoludnie o štipendiách na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí

Považská knižnica v Považskej Bystrici a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) Vás v Novom roku srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách vybraných krajín na letné jazykové kurzy/odborné školy v letných mesiacoch roku 2015.

Krátkodobé študijné pobyty odporúčame študentom a študentkám s obavami z odchodu do zahraničia v rámci semestra (napr. kvôli ťažkostiam pri uznávaní predmetov, resp. kreditov alebo hrozba predlžovania štandardnej dĺžky štúdia a následne platenie školného). Zahraničná prijímajúca strana poskytuje zväčša bezplatné ubytovanie, stravu, kurzovné a v niektorých prípadoch aj ďalšie výdavky ako exkurzie, MHD, vreckové a pod. MŠVVaŠ hradí študentom-štipendistom cestovné náklady na letné jazykové kurzy ako aj náklady na cestu späť.

Týmto spôsobom si štipendisti a štipendistky:

  • vyskúšajú štúdium v zahraničí,
  • získajú "jazykové sebavedomie",
  • nadobudnú užitočné kontakty pre budúci kariérny i osobnostný rast a nezanedbateľné sú aj ďalšie benefity.

Kurzy prebiehajú intenzívne, počas ich dĺžky (3/4 týždne, max. 2 mesiace) si ich frekventant/ka zlepší jazykovú úroveň porovnateľne / lepšie ako počas semestrálnej výuky – aj vďaka prítomnosti v cudzom prostredí a domácim lektorom/lektorkou. Pred i po absolvovaní letného jazykového kurzu môžu štipendisti požiadať o štipendium na 1 alebo 2-semestrálny študijný/výskumný pobyt v rovnakej krajine cez štipendijné programy Akademické mobility – bilaterálne dohody, CEEPUS, Národný štipendijný program.

Podujatie určené pre študentov, doktorandov a absolventov stredných/vysokých škôl nielen z Považskej Bystrice a okolia. Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebook-u.

Posledná aktualizácia: 16.01.2015