SAIA, n.o.

PONUKA ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so SAIA, n. o.  (Slovenskou akademickou informačnou agentúrou) vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár PONUKA ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY

Dňa 23. februára 2016 sa o 14:00 hod. budú mať v priestoroch študovne Univerzitnej knižnice ŽU záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Podujatie určené pre študentov, doktorandov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl aj pedagógov a výskumníkov nielen zo Žiliny a okolia.
Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU:

 

Posledná aktualizácia: 18.02.2016