SAIA, n.o.

Pozvánka na informačný seminár „ Štipendiá a granty 2013/14 na študijné a výskumné pobyty v zahraničí“

Pozvánka na informačné semináre o štipendijných možnostiach v zahraničí pre študentov, doktorandov, pedagogických a vedeckých pracovníkov, ktorý sa uskutoční v dňoch:

Posledná aktualizácia: 02.10.2013