SAIA, n.o.

Pozvánka na webinar o štipendijných programoch a projektoch SAIA

Dobý deň prajem,

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Prešov,  pripravuje seminár, ktorým chceme predstaviť podmienky programov, ktoré SAIA, n. o. administruje.

Našim cieľom je informovať Vás o špecifikách jednotlivých programov, podmienkach a termínoch. Urobíme tak formou on-line webinara, preto je dôležité vopred

sa prihlásiť  e-mailom do 8. 6. 2012 na seminár. Prihláška si môžete stiahnuť tu.  Prihláseným uchádzačom pošleme pokyny k prihláseniu sa, aby to všetci

zvládli priamo zo svojho počítača. Pre aktívne zapojenie je potrebné mať PC, mikrofón, prípadne aj kameru.

Týmto pilotným projektom chceme reflektovať na nové technické možnosti smerované pre akademických pracovníkov i študentov a umožniť im aktívnu účasť na

stretnutiach, bez opustenia svojho pracoviska.

 

S pozdravom

 

Bc. Juliana Hajduková

koordinátorka akademických programov

SAIA, n. o. - regionálne pracovisko Prešov

 Ul. 17. novembra 11

080 01 Prešov

051/7711676

saia.presov@saia.sk

www.saia.sk

Posledná aktualizácia: 04.06.2012