SAIA, n.o.

Rakúsko – Štipendiá a granty na výskumný pobyt

Cieľová skupina: doktorandi, postdoktorandi, VŠ učitelia

Dátum udalosti: 10. februára 2021 (streda) o 14.00h

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko pre doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie:

https://bit.ly/39mdu4f

Posledná aktualizácia: 11.02.2021